.پروانه ای زیر باران <> Butterfly in the rain

14.00

Close
Price Summary
  • 14.00
  • 14.00
  • 14.00
In Stock
Book number: 7516 Book Author: Yahyavi, Mehdi (یحیوی، مهدی )ISBN: 978-90-76160-17-7 Categories: , Tags: , , , ,
Additional Information
Book Author Yahyavi, Mehdi
Publisher .Dena Publishing (The Netherlands)
Published place The Netherlands
Published date 2019
Edition First Edition
Cover type paperback
Pages 207
Weight 388
Dimensions 21 × 14.8 × 1.2 cm
Language persian
Agegroup Adults
نویسنده/مولف یحیوی، مهدی
نام ناشر .نشر دنا (هلند)
تاریخ انتشار 2019
محل انتشار The Netherlands
گروه سنی بزرگسالان
تعداد صفحات 207
زبان فارسی
شابک 978-90-76160-17-7
Description

پروانه ای زیر باران

مهدي یحیوي، نویسنده ي خوبی است. او یک انسان جهان وطن اسـت کـه در
داستانهایش مرزهاي جغرافیایی را درمینوردد و تا عمق و ژرفاي زمان پیش
میرود. با چنین گرایشی ست که این مجموعه را فـراهم آورده اسـت. مکـان
زندگی او ایران بوده، اما پس از مهاجرت به آمریکا با اقوام دیگر درآمیخته،
و موفق شده است به حالتی از داستانگویی برسـد کـه جهـانی اسـت. مهـدي
دستی در نقاشی نیز دارد. در خانه ي من تابلویی وجود دارد کـه او از مـن بـه
تصویر کشیده که تحسین همگان را بر می انگیزد. او گـاه نقاشـی مـیکنـد و
گاه مینویسد، و هرگز خسته نمیشود. به عمق تاریخ میرود و با گیلگمـش
نرد میبازد، و یا به سراغ مردوك میرود. گاهی از هند سر در مـیآورد. بـه
همراه سر آرتور در دشتهاي تبکردهي مسجد سلیمان میتازد. زمـانی سـر
از نیویورك درمیآورد و داستانی پلیسی را به رشـته ي تحریـر در مـی آورد.
دیر آمده است، اما ماندنی ست. به امید آن که داستانهاي دیگري بنویسد.
شهرنوش پارسی پور

The collection of short stories ”A Butterfly Under the Rain” written by Mehdi Yahyawi was published in the spring of 2019 by Dena Publishing in Rotterdam

Scroll To Top
Close
Close
Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping

Send this to a friend