نوین

نشر نوین با اهداف زیر پا به عرصه نشر ایران گذاشت:

‏1. کمک به توسعه دانش و مهارت های مدیران و دانشجویان ایرانی2. ترویج فرهنگ کتاب خوانی3. ترغیب و همکاری با شرکت ها در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی در قبال جامع

نوین

Showing all 4 results

Show:

.قدرت سکوت <> Ghodrat-e sokout (Quiet)

Highlights:
قدرت درون گراها در جهانی که قادر نیست از سخن گفتن باز ایستد
The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking

.قوانین روزانه <> Ghavanin-e rouzaneh (The Daily Laws)

Highlights:

 قوانین روزانه: ۳۶۶ کاوش ذهنی درباره قدرت، اغواگری، چیرگی و سرنوشت انسان

The Daily Laws: 366 Meditations on Power, Seduction, Mastery, and Human Nature

Scroll To Top
Close
Close
Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping