بنیاد داریوش همایون (آلمان)

نیاد داریوش همایون مؤسسه‌ای پژوهشی و مطالعاتی در زمینۀ تاریخ اندیشۀ مشروطه‌خواهی در ایران، پیوندهای آن با تاریخ جنبش مشروطه‌خواهی در جهان و مکانی برای تعاطی افکار دربارۀ تاریخ این واقعۀ مهم تاریخ جدید ایران است.

سبب گزینش نام داریوش همایون برای این بنیاد، دلبستگی ژرف و پایبندی دیرینۀ این روزنامه‌نگار، سیاست‌گر و صاحب‌نظر در حوزة اندیشه سیاسی ایران به اندیشه مشروطه‌خواهی و احترام و احساس وظیفه بنیاد‌گذاران این نهاد به حفظ و تداوم اندیشۀ اوست. داریوش همایون، چنانکه از نوشته‌های باقی مانده از او می‌توان دریافت، از شمار اندک اهل نظر ایران بود که سال‌های طولانی به بررسی و شناخت جایگاه جنبش مشروطه‌خواهی ایران و اهمیت آن در دگرگونی‌های تاریخ جدید این کشور همت گماشت و در عمل و نظر خود کوشش کرد درس‌های آن را برای سازمان‌دهی جنبش گذار به جامعه‌ای آزاد، آباد و دموکراتیک برجسته کند.

پژوهش‌های داریوش همایون دربارۀ جایگاه مشروطیت در تاریخ ایران و کوشش او برای به کار گرفتن درس‌های آن برای آیندۀ ایران نشان از ظرفیت نهفته در اندیشه‌های او دارد و به نظر می‌رسد که تامل دربارۀ آن‌ها می‌تواند راه به سوی تحقق آرمان‌های مشروطیت را هموار کند. این آرمان‌ها به گونه‌ای که داریوش همایون به درستی آن‌ها را برجسته می‌کرد، عبارت‌اند از برقراری حکومت قانون و کوشش برای ایجاد نهادهای دموکراسی لیبرال، که سده‌ای پس از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی همچون افقی در برابر ایرانیان قرار دارد.

بنیاد داریوش همایون (آلمان)

Showing all 2 results

Show:
Scroll To Top
Close
Close
Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping