دهباشی، علی

علی دهباشی (علی‌اکبرجعفر دهباشی) در سال ۱۳۳۷، در تهران به دنیا آمد.

دوران ابتدایی را در دبستان بامشاد و دوره دبیرستان را تا چهارم ریاضی در دبیرستان‌های دکتر خانعلی و فردوسی گذراند. از سال آخر دبستان کار در چاپخانه را آغاز کرد و به‌عنوان مصحح نمونه‌های چاپی چندین انتشاراتی در چاپخانه مسعود سعد کار می‌کرد.

از همان سال‌ها زیر نظر اساتیدی چون: سیدابوالقاسم انجوی شیرازی، سیدمحمدعلی شهرستانی، دکتر قمر آریان، دکتر مهرداد بهار، دکتر غلامحسین یوسفی و دکتر عبدالحسین زرین‌کوب با مبانی فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران آشنا شد.

در دوران نوجوانی از اعضای فعال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به‌شمار می‌رفت و چندین روزنامه دیواری که ماه‌ها مورد بازدید و مطالعه علاقمندان قرار گرفت تنظیم و اجرا کرد.

علی دهباشی با ماهنامه‌ها و نشریات ادبی، فرهنگی و هنری همچون آرش، برج، چراغ، دنیای سخن و آدینه و دفتر هنر همکاری مستمر داشته است.

از سال ۱۳۶۹ به مدت ۷ سال سردبیر ماهنامة کِلک بود… دهباشی از شهریور ۱۳۷۷ سردبیری مجلة بخارا را برعهده گرفت.

وی همچنین شب‌هایی را با عنوان «شب‌های بخارا» برگزار کرده است، از جمله «جشن هشتاد سالگی رضا سیدحسینی»، «جشن پنجاهمین سال فعالیت‌های هنری کامبیز درم‌بخش»، «جشن صد و بیست سالگی تولد ملک‌الشعرای بهار»، «جشن هشتاد سالگی باستانی پاریزی» و …

دهباشی علاوه بر اینها ۳ سال ویراستار فصلنامه فرهنگستان علوم بود و به عنوان ویراستار انتخاب شده هیأت امناء چاپ آثار سیدمحمدعلی جمالزاده نیز برگزیده شد.

وی همچنین با مجله «نقد و بررسی کتاب تهران» همکاری داشت. از فروردین ۱۳۸۲ تا مهر ماه ۱۳۸۴ سردبیر فصلنامه «سمرقند» بود که ده شمارة از این مجله را منتشر کرد. علاوه بر بخارا سردبیری فصلنامه سیمیا بر عهده گرفته است.

فهرست چاپ کرده‌های علی دهباشی:

سفرنامة مظفرالدین‌شاه به فرنگ، به کوشش علی دهباشی، چاپ اول، از انتشارات کتاب فرزان، تهران، ۱۳۶۱.
یادداشت‌های دکتر قاسم غنی (جلد اول: زندگی من) با مقدمة علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات آبان، تهران، ۱۳۶۱.
سرکوبگر جنگل (خاطرات ژنرال ماژور ـ دنسترویل)، ترجمة حسین انصاری، با مقدمة علی دهباشی، چاپ دوم، از انتشارات فرزان، تهران، ۱۳۶۲،
آثار العجم، محمدنصیر حسینی (فرصت‌الدوله شیرازی)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات یساولی، تهران، ۱۳۶۲.
سفرنامة برادران شرلی، ترجمة آوانس، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات نگاه، تهران، ۱۳۶۲
سفرنامة شاردن (بخش اصفهان)، ترجمة حسین عریضی، با مقدمة علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات نگاه، تهران، ۱۳۶۲
سفرنامة حاج سیاح به فرنگ، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر ناشر، تهران، ۱۳۶۳.
یادنامة جلال آل‌احمد (جلد اول)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات پاسارگاد، تهران، ۱۳۶۴.
نامه‌های جلال آل‌احمد (جلد اول)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات پیک، تهران، ۱۳۶۴.
نامه‌های کمال‌الملک، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات بزرگمهر، تهران، ۱۳۶۶.
یادنامة کمال‌الملک، به‌کوشش داراب بهنام شباهنگ و علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات چکامه، تهران، ۱۳۶۴.
کتاب به‌نگار، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات به‌نگار، تهران، ۱۳۶۸.
حماسة فتحنامة نایبی، سرودة: منتخب‌السادات یغمائی، با مقدمه و تصحیح ملک‌المورخین سپهر، با اهتمام و توضیحات علی دهباشی. انتشارات اسپرک، تهران، ۱۳۶۸.
طغیان نایبیان در جریان انقلاب مشروطیت ایران، نوشتة محمدرضا خسروی، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات به‌نگار، تهران، ۱۳۶۸.
خاطرات سیاسی ایرج اسکندری، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات علمی، تهران، ۱۳۶۸
برگزیدة اشعار پروین اعتصامی، به انتخاب و مقدمه علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۶۹.
یادنامة پروین اعتصامی، گروآوردة علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات دنیای مادر، تهران، ۱۳۷۰.
فردوسی و شاهنامه، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات مدبر، تهران، ۱۳۷۰.
گُل رنج‌های کهن، نوشتة دکتر جلال خالقی مطلق، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۲.
یادگارنامة استاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۶.
یادنامة ابوالحسن صبا، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر ویدا، تهران، ۱۳۷۶.
در تاریکی هزاره‌ها، ایرج اسکندری، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر قطره، تهران، ۱۳۷۷.
یاد سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر ثالث، تهران، ۱۳۷۷.
رباعیات حکیم عمر خیام، با مقدمة علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات هنرسرای هنر گویا، تهران، ۱۳۷۷.
یادنامة سهراب شهید ثالث، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن و شهاب، تهران،۱۳۷۸.
یادنامة علامه محمد قزوینی، به‌کوشش علی دهباشی، (با مقدمة دکتر عبدالحسین زرین‌کوب)، چاپ اول، انتشارات کتاب و فرهنگ، تهران، ۱۳۷۸.
خاطرات اردشیر آوانسیان، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن و شهاب، تهران، ۱۳۷۸.
آئینة عبرت (خاطرات دکترنصرالله سیف‌پور فاطمی)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن و شهاب، تهران، ۱۳۷۸.
برگزیدة آثار سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن و شهاب، تهران، ۱۳۷۸.
به‌نرمی باران (جشن‌نامة فریدون مشیری)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن و شهاب، تهران، ۱۳۷۸.
خاطرات پرنس ارفع، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن و شهاب، تهران، ۱۳۷۸.
قصه‌نویسی، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن و شهاب، تهران، ۱۳۷۸.
خاطرات سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش ایرج افشار و علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن و شهاب، تهران، ۱۳۷۸.
تلخ و شیرین، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۷۹.
اندک آشنایی با حافظ، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۷۹.
یکی بود و یک نبود، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۷۹.
قصة ما به‌سر رسید، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۷۹.
قلتشن دیوان، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۷۹.
تاریخ روابط روس و ایران، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۴.
کشکول جمالی، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۴.
هزار بیشه، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ دوم، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۴.
گنج شایگان، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ سوم، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۴.
خرنامه، (منطق‌الحمار) محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات کتاب پنجره، تهران، پاییز ۱۳۷۹.
کارنامة زرین (یادنامة دکتر عبدالحسین زرین‌کوب)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، ۱۳۷۹.
خاطرات سیاسی دکتر فریدون کشاورز، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر آبی، تهران، ۱۳۷۹.
گفتگوها (مجموعة مصاحبه‌ها با شخصیت فرهنگی، هنری و ایران‌شناسان)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات صدای معاصر، تهران، ۱۳۷۹.
آسمان و ریسمان، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۷۹.
یاد صادق چوبک، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر ثالث، تهران، ۱۳۸۰.
زندگی سیاسی و اجتماعی مظفر فیروز، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن و شهاب، تهران، ۱۳۸۰.
کهنه و نو، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۰.
قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریش‌دار، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۰.
یادهایی از گذشته (خاطرات دکتر غلامحسین فروتن)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۰.
هفت کشور، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۰.
یاد صادق هدایت، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر ثالث، تهران، ۱۳۸۰.
در راه بازگشت (یادنامه دکتر عبدالحسین زرین‌کوب)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر به‌دید، تهران، ۱۳۸۰.
یادنامة سیدابوالقاسم انجوی شیرازی، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۱.
خانة دایی یوسف (خاطرات اتابک فتح‌الله‌زاده)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات قطره، تهران،.
سر و ته یک کرباس، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۱.
سخن‌های دیرینه (مجموعة مقالات دکترجلال خالقی مطلق)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر افکار، تهران، ۱۳۸۲.
یاد مادر در سروده‌های شاعران، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات بهار سبز، تهران، ۱۳۸۲.
قنبرعلی، سیدمحمدعلی جمالزاده، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۲.
تحفه‌های آن جهانی (سیری در زندگی و آثار مولانا)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۲.
تاریخ شفاهی نشر ایران، به‌کوشش عبدالحسین آذرنگ و علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۸۲.
تاریخ شفاهی مطبوعات ایران، به‌کوشش سیرفرید قاسمی و علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۸۲.
اصفهان (آلبوم عکس هفت عکاس از اصفهان)، نویسندة متن: علی دهباشی، قطع رحلی، انتشارات گویا، تهران، ۱۳۸۳.
می و مینا (سیری دز زندگی و آثار حکیم عمر خیام)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات گویا، تهران، ۱۳۸۳.
بر ساحل جزیرة سرگردانی (جشن‌نامة دکتر سیمین دانشور)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۳.
یادنامة دکتر مهدی سمسار، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر قطره، تهران، ۱۳۸۳.
کتابفروشی (یادنمای بابک افشار)، به خواستاری ایرج افشار (با همکاری عبدالحسین آذرنگ، علی دهباشی، سیدفرید قاسمی و نادر مطلبی کاشانی)، انتشارات شهاب ثاقب، تهران، ۱۳۸۳.
نقد و بررسی گلی ترقی، به‌کوشش علی دهباشی و مهدی کریمی، چاپ اول، نشر قطره، تهران، ۱۳۸۳.
یاد بزرگ علوی، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر ثالث، تهران، ۱۳۸۴.
شناختنامة تقی مدرسی، به‌کوشش علی دهباشی و مهدی کریمی، چاپ اول، نشر قطره، تهران، ۱۳۸۴.
یاد یار مهربان (سیری در زندگی و سروده‌های رودکی)، به‌کوشش علی دهباشی، چاپ اول، نشر صدای معاصر، تهران، ۱۳۸۵.
-یزد ( آلبوم عکسهای سعید محمودی از ناوه ) نویسنده متن : علی دهباشی، قطع رحلی، انتشارات گویا، تهران ۱۳۸۶.
سیری در زندگی و آثار ایرج میرزا، به کوشش عل دهباشی، چاپ اول، نشر اختران، تهران ۱۳۸۷ .
ـ زندگی و اندیشه زرتشت ( سیری در زندگی و آموزه های زرتشت) به کوشش علی دهباشی، چاپ اول ، نشر افکار، تهران، ۱۳۸۷.
شاخه های شوق – ۲ جلد ( یادگارنامه بهاء الدین خرمشاهی) به کوشش علی دهباشی ، چاپ اول ، نشر قطره، تهران ۱۳۸۷.
– شناختنامه ویرجینیا وولف، به کوشش علی دهباشی ، چاپ اول، انتشارات نگاه ، تهران ۱۳۸۸.
نوروزنامه ( نوروز، آئین‌ها و جشن¬ها) به کوشش علی دهباشی چاپ اول ، انتشارات افکار، تهران ۱۳۸۸
شناختنامه تاگور به کوشش علی دهباشی، چاپ اول ، نشر نیک، ۱۳۸۸
شناختنامه ایتالوکالوینو به کوشش علی دهباشی ، چاپ اول ، نشر کتاب خورشید، ۱۳۸۹
شناختنامه آنا آخماتووا به کوشش علی دهباشی، چاپ اول ، نشر نیک، ۱۳۸۹

او همچنین آثار متعددی را در نوبت چاپ دارد.

دهباشی، علی

Showing the single result

Show:
Scroll To Top
Close
Close
Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping